Let op: Deze conferentie stond eerst op 5 oktober gepland en is i.v.m. de lerarenstaking op die dag verzet naar 7 november. 

Cultuuronderwijs en Kunsteducatie in het Speciaal Onderwijs | Dinsdag 7 november | 15.30 uur – 19.45 uur | VSO Alphons Laudy | Deelname Gratis | Aanmelden | #MoccaSoPilot

Wat heeft het speciaal onderwijs extra nodig voor cultuuronderwijs en kunsteducatie? Dat was de leervraag van achttien scholen en zeventien culturele partners in de pilot Cultuuronderwijs en Kunsteducatie in het Speciaal Onderwijs op initiatief van Mocca. Werk je op een school of bij een culturele instelling, of ben je een beleidsmaker en wil je meepraten over de opbrengsten? Kom dan naar de werkconferentie Cultuuronderwijs en Kunsteducatie in het Speciaal Onderwijs in VSO Alphons Laudy
De pilot kwam tot stand dankzij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Keynote speaker Dirk Monsma
‘Ieder kind, ieder mens heeft ongekend talent’, dat is het uitgangspunt van keynote speaker Dirk Monsma. Dirk is adviseur cultuuronderwijs en auteur van het boek Fluisterzacht en haarzuiver over kunsteducatie voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Dirk trok het hele land door, bezocht scholen die een voortrekkersrol vervullen en sprak met kinderen, ouders, kunstdocenten en deskundigen. Hoe staat het met de kunsteducatie voor kinderen die op het speciaal onderwijs zijn aangewezen? Wat zijn de ervaringen?

Presentatie pilot samenwerking speciaal onderwijs en culturele partners
Direct na Dirk Monsma vertellen SO- scholen Drostenburg en De Heldring samen met culturele partner kunstenaar Jaap Velserboer en Stichting Educatieve Projecten over de opbrengsten van hun samenwerking. De scholen die aan de pilot deelnemen en hun culturele partners delen in rondetafelgesprekken hun bevindingen.

Rondetafelgesprekken voor pilotdeelnemers
Deelnemers van de pilot (17 culturele instellingen en 18 scholen) volgen een parallelprogramma tijdens de keynote speech van Dirk Monsma. In rondetafelgesprekken delen zij de bevindingen van de pilot met elkaar.

Programma

15.30 uur Inloop
16.00 uur Opening door Peggy Brandon, directeur van Mocca en
Francesca Knol, directeur van Alphons Laudy SO en VSO
16.15 uur Dirk Monsma, introductie Fluisterzacht en Haarzuiver
16.30 uur Parallel programma:
1) Keynote speech Dirk Monsma. SO scholen Drostenburg en De Heldring en cultuurpartners Jaap Velserboer en SEP vertellen over hun samenwerking in de SO pilot.
2) Rondetafelgesprekken. Pilotdeelnemers (scholen en cultuurpartners) delen opbrengsten met elkaar.
17.45 uur Theatergroep LeBelle Cordaan Amsterdam o.l.v. Madelon van Riel
18.00 uur Soep en broodjes
18.45 uur Afsluiting plenair: wat zijn de opbrengsten van de pilot? Hoe gaan we verder?
19.15 uur Borrel
19.45 uur Einde

Onze dagvoorzitter is Ghieslaine Guardiola,  toneel- en filmactrice, moderator bij award shows en cultuurcoach in het onderwijs (PO en VO).  Bertien Minco, adviseur, schrijver en directeur van het Jeugdcultuurfonds, leidt het parallelprogramma.

Psssst: Na afloop van de conferentie krijgt iedereen een exemplaar van het boek Fluisterzacht en haarzuiver mee naar huis.

Aanmelden
Conferentie ‘Cultuuronderwijs en kunsteducatie in het speciaal onderwijs’
Locatie: Alphons Laudyschool, Van Nijenrodeweg 648, Buitenveldert
Datum en tijd: 7 november van 16.00 uur tot 19.30 uur (inloop 15.30 uur)
Deelname is gratis, aanmelden verplicht
#MoccaSoPilot

Video Cultuurbezoek
De pilot geeft een goed beeld geeft van wat het speciaal onderwijs extra nodig heeft voor goed cultuuronderwijs en welk effect kunsteducatie op de kinderen heeft. Mocca filmde de bezoeken van speciaal onderwijs school Drostenburg naar het Rijksmuseum en het Muziekgebouw aan het IJ om te laten zien wat er allemaal komt kijken bij een cultuurbezoek van kinderen met een andere zorgbehoefte.