werkconferentie 'Cultuuronderwijs en kunsteducatie in het speciaal onderwijs'
Werkconferentie Speciaal Onderwijs | Dinsdag 7 november | 15.30 uur -19.30 uur | VSO Alphons Laudy | Deelname Gratis | Aanmelden | #MoccaSoPilot

Let op: Deze conferentie stond eerst op 5 oktober gepland en is i.v.m. de lerarenstaking op die dag verzet naar 7 november. 

Wat heeft het speciaal onderwijs extra nodig voor goed cultuuronderwijs? Praat en luister mee tijdens de werkconferentie ‘Cultuuronderwijs en kunsteducatie in het speciaal onderwijs’ op 7 november in de VSO Alphons Laudy.

Keynote speaker Dirk Monsma
‘Ieder kind, ieder mens heeft ongekend talent’, dat is het uitgangspunt van keynote speaker Dirk Monsma. Dirk is adviseur cultuuronderwijs en auteur van het boek Fluisterzacht en haarzuiver over kunsteducatie voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Dirk trok het hele land door, bezocht scholen die een voortrekkersrol vervullen en sprak met kinderen, ouders, kunstdocenten en deskundigen. Hoe staat het met de kunsteducatie voor kinderen die op het speciaal onderwijs zijn aangewezen? Wat zijn de ervaringen? Na afloop van de conferentie krijgt iedereen een exemplaar van het boek Fluisterzacht en haarzuiver mee naar huis.

Presentatie pilot samenwerking speciaal onderwijs en culturele partners
Aansluitend op Dirk Monsma presenteren twee Amsterdamse scholen voor speciaal onderwijs samen met hun culturele partners de opbrengsten van hun samenwerking binnen de door Mocca georganiseerde *pilot ‘ Cultuuronderwijs en kunsteducatie in het speciaal onderwijs’.

Rondetafelgesprekken voor pilotdeelnemers
Deelnemers van de pilot (culturele instellingen en scholen) volgen een parallelprogramma tijdens de keynote speech van Dirk Monsma. In rondetafelgesprekken delen zij de bevindingen van de pilot met elkaar.

Plenair
De werkconferentie bestaat uit een verdiepend deel waarin we informatie vergaren. Na een pauze met soep en broodjes ligt de focus tijdens het plenair op informatiedeling, het trekken van conclusies en het formuleren van aanbevelingen voor borging en structurele oplossingen.

Programma

15.30 uur Inloop
16.00 uur Opening door Peggy Brandon, directeur van Mocca en
Francesca Knol, directeur van Alphons Laudy SO en VSO
16.15 uur Dirk Monsma, introductie Fluisterzacht en Haarzuiver
16.30 uur Parallel programma:
-Keynote speech Dirk Monsma en presentaties van twee scholen en hun cultuurpartners
-Rondetafelgesprekken met pilotdeelnemers (scholen en cultuurpartners)
17.45 uur Soep en broodjes
18.30 uur Afsluiting plenair: wat zijn de opbrengsten na de pilot? Hoe gaan we verder?
19.00 uur Borrel
19.30 uur Einde


Aanmelden

Werkconferentie ‘Kunsteducatie en cultuuronderwijs in het speciaal onderwijs’
Locatie: VSO Alphons Laudy, Van Nijenrodeweg 648, Buitenveldert
Datum en tijd: Dinsdag 7 november van 16.00 uur tot 19.00 uur (inloop 15.30 uur)
Deelname is gratis, aanmelden verplicht.