po netwerk
Met het prachtige Museum Het Schip als locatie en een ruime opkomst begon het eerste PO-Netwerk van dit schooljaar goed. Eerst kregen de leerkrachten een korte rondleiding langs de permanente expositie van Museum Het Schip; Amsterdamse School, Verbeelde Idealen. Daarna schoven de dertig aanwezigen aan drie tafels aan in de lichte lunchroom (met indrukwekkende lamp) voor een presentatie van nieuwe MoccaAcademie-medewerker en voormalig leerkracht en ICC’er Dominique van Egeraat.

Zij vertelde over de kennis die zij opdeed tijdens haar master Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten over de kunstpedagogische theorie Het Ideaal van Authentieke Kunsteducatie en de vertaalslag die ze maakte naar de lespraktijk. De term ‘authentiek’ kan verwijzen naar kunst – alles wat maakt dat het publiek de kunstenaar waarneemt in zijn werk. Of het kan verwijzen naar educatie – dat wat geleerd wordt moet aansluiten bij de behoefte van de leerlingen en leren vindt het beste plaats in een situatie die iets met het echte leven te maken heeft. Deze theorie helpt met het matchen van kunst en onderwijs en leerde haar hoe je kinderen kunt betrekken bij de invulling van cultuureducatie.

Folkert Haanstra, lector Kunst- en cultuureducatie bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, heeft verschillende onderzoeken gedaan naar authentieke kunsteducatie. Van de vier specifieke kenmerken van authentieke kunsteducatie die hij formuleerde, lichtte Dominique er een uit:

Een belangrijk kenmerk is dat je moet aansluiten op de leefwereld van de leerlingen. Met aansluiten bij de leefwereld wordt bedoeld om betrokkenheid en motivatie te bevorderen en om voorkennis bij leerlingen te activeren waarop voortgebouwd kan worden. Het is meer dan een didactisch middel. Het gaat er ook om dat de inhoudelijke thema’s, stijlen en uitingsvormen die leerlingen zelf van belang achten en buiten school beoefenen, een plaats krijgen.

Dus, dat wat kinderen thuis aan kunst doen moet ook een plaats krijgen in de klas.

Po-netwerk Hoe betrek ik kinderen bij de invulling van cultuureducatie . Mocca

Uit onderzoeken blijkt dat het onderwijs nog meer verbinding kan maken met wat leerlingen thuis doen. Dit inspireerde Dominique en mede-student Marije de Vries tot het doen van onderzoek over muzikale thuiskunst van basisschoolleerlingen. Hieruit bleek dat er een grote kloof was tussen de muziekeducatie die zij aanbood en de muzikale belevingswereld van haar leerlingen (vooral popmuziek via YouTube en Spotify ). Dit inzicht heeft bij haar een andere manier van kijken en denken in gang gezet. Een manier die stimuleert om leerlingen meer te betrekken bij de invulling van cultuureducatie door te kijken naar dat wat kinderen thuis aan kunst doen en daar op voort te bouwen.

Wil je meer weten over dit onderzoek en hoe Dominique naar aanleiding van de uitkomsten haar lessen aanpaste? Stuur een mail naar dvanegeraat@mocca-amsterdam.nl voor een kopie. Voor publicaties van Folkert Haanstra kun je hier terecht.

Tijdens een hapje en een drankje wisselden de aanwezigen in groepen ideeën uit over hoe leerlingen te betrekken bij de invulling van cultuuronderwijs. We noemen er een aantal:

  • Vraag eerst wat de leerlingen leuk vinden.
  • Vakantiebestemmingen namaken als maquette.
  • Een open podium/maandafsluiting.
  • Laat leerlingen aan een vast thema een persoonlijke invulling geven.
  • Groep 7 en 8 geven zelfbedachte workshops aan de groepen 2 t/m 5.
  • Stillevens maken van de opbrengst van de schooltuin.
  • Leerlingen zelf de muziek laten kiezen.

Het volgende PO-Netwerk is op 17 november in het Tassenmuseum Hendrikje met als thema ‘procesgericht werken in de kunsteducatie, hoe doe je dat?’.

Po-netwerk Hoe betrek ik kinderen bij de invulling van cultuureducatie . Mocca

po netwerk
Po-netwerk Hoe betrek ik kinderen bij de invulling van cultuureducatie . Mocca
Po-netwerk Hoe betrek ik kinderen bij de invulling van cultuureducatie . Mocca

Po-netwerk Hoe betrek ik kinderen bij de invulling van cultuureducatie . Mocca
Po-netwerk Hoe betrek ik kinderen bij de invulling van cultuureducatie . Mocca