PO netwerk 6 2016 - 4
Aan de hand van een korte presentatie over het boek ‘Schoolprofilering; de bedoeling moet blijken uit wat we doen’ van Marianne Schuurmans en het rapport ‘Schoolprofilering & (leerling)resultaat’ van Elise Schouten lieten we zien hoe een school kunst- en cultuureducatie kan inzetten om zich te profileren en aantrekkelijker te worden voor een diverse groep leerlingen en ouders. We toonden hoe een school zich kan onderscheiden van andere scholen en zichzelf (opnieuw) kan positioneren in een veranderende stad. Daarnaast gaven we informatie over de Vereniging Cultuur Profiel Scholen (VCPS).

 

PO netwerk 6 2016 - 7
In april 2016 is de Vereniging Cultuurprofielscholen PO opgericht. Het landelijk steunpunt van deze vereniging heeft Mocca gevraagd een vraaggericht scholennetwerk voor (aspirant)cultuurprofielscholen op te zetten. In het schooljaar 2016-2017 organiseert Mocca samen met PleinC de eerste regionale bijeenkomst. Het doel is om aspirant-cultuurprofielscholen en geïnteresseerde scholen met elkaar kennis te laten maken, te informeren en vragen te beantwoorden. Samen met de (aspirant) cultuurprofielscholen bepalen we de frequentie en inhoud van de volgende bijeenkomsten. De aspirant-cultuurprofielscholen in Amsterdam zijn Alphons Laudy, Piet Hein, Wereldwijs en de Notenkraker.

profileringswiel

Profileringswiel uit Profileren met Kunst- en Cultuureducatie

In de vragenrondes met twee groepen deelnemers bespraken we het volgende:

Waarom je profileren met Kunst en Cultuur, wat levert het je op?
Algemeen werd benoemd dat het hebben van een focus duidelijkheid schept voor team en ouders. Als voorbeeld noemde iemand een directeur die iedere twee jaar met het team de visie onder de loep neemt. Profileren zorgt er ook voor dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Dat is helder voor het team en managet verwachtingen. Hierdoor ervaart het team minder (werk)druk ervaren. Profileren dwingt de school tot focussen en schept een duidelijk kader. Dat kan een team motiveren maar ook afschrikken. Kiezen voor een bepaalt profiel houdt immers ook in dat je andere zaken uitsluit.

 

PO netwerk 6 2016 - 3
Hoe vertaal je Kunst en Cultuur profilering naar de activiteiten en het schoolprogramma?
Schoolprofilering hoeft niet te betekenen dat een school meer doet. Het gaat vaak meer om het verhogen van de kwaliteit en het vergroten van de samenhang. Een gekozen profiel moet goed moet zichtbaar zijn en vooral ook merkbaar in de uitstroomprofielen van de leerlingen. Begin met bewustwording en het verhogen van de kwaliteit. Dat zijn de grondwaarden van waaruit je keuzes maakt.

 

PO- netwerk 6 2016 - 9


Met welke (communicatie) middelen maak je je schoolprofiel zichtbaar voor de buitenwereld?

Bij communicatiemiddelen werd met name gedacht aan het uitdragen van het profiel via zaken als de website, facebook, mail, flyers en nieuwsbrief. Minder werd gedacht aan de leerkracht als uitdrager van het profiel, hoewel uit het gepresenteerde onderzoek bleek hoe belangrijk dat is.  Wat verder aandacht kreeg was het belang van de hoogtepunten’ in het programma en het naar binnen halen van ouders om de zichtbaarheid te vergroten.


PO netwerk 6 2016 - 8
MoccaAcademie, Ben Hekkema, mei 2016