Inspireer, motiveer of informeer je schoolteam door een teamtraining of teamworkshop op maat verzorgd door Mocca. De training of workshop wordt nauw afgestemd op de situatie en wensen van jouw school en bevordert de kwaliteit van cultuureducatie en de leerlijnen in het kader van het Basispakket. De training of workshop kan plaatsvinden op een datum en een locatie naar keuze.

Voor wie?
Voor basisscholen die bezig zijn met het ontwikkelen en implementeren van leerlijnen in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie, of die zich daarop oriënteren.

Onderwerpen
We verzorgen trainingen en workshops over procesgerichte didactiek, over vakoverstijgend en thematisch werken, en in overleg kunnen we ook een workshop of training over andere onderwerpen aanbieden.

Voorbeeld Training: Procesgerichte didactiek
Leer als groepsleerkracht en team de theorie achter procesgericht werken en ervaar de meerwaarde hiervan op het gebied van cultuureducatie voor de leerlingen en voor jezelf als leerkracht. Doe daarnaast kennis op over het toepassen van procesgerichte didactiek in andere vakken. Of volg de cursus om vaardigheden te leren waar de eenentwintigste-eeuw om vraagt en die aansluiten bij de visie van Platform Onderwijs2032 over het onderwijs van de toekomst.

Kosten
De teamtraining kan bekostigd worden vanuit het scholingsbudget van de school of de lerarenbeurs. Heeft jouw school een CMK LeerlijnenLab in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie? Dan kun je bij de MoccaAcademie een training of workshop aanvragen die gefinancierd wordt uit het CMK LeerlijnenLabbudget voor deskundigheidsbevordering.

Aanmelden of meer informatie
Wil je meer informatie of ben je toe aan een intakegesprek? Neem dan contact op met Ben Hekkema van de MoccaAcademie: bhekkema@mocca-amsterdam.nl of bel 020–620 9567.