Stock foto kennisboom mozaiek
NIEUW: subsidieregeling OCW
Vanaf september 2017 kan er voor de Post HBO opleiding cultuurbegeleider door leerkrachten of door de school subsidie aangevraagd worden bij DUO. De subsidie dekt de opleidingskosten. Onder de opleidingskosten vallen het cursusgeld tot een maximum van €3.000,-, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300,- en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. De regeling, die geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2017,  loopt van 2017-2021 en verschijnt in de zomer in de Staatscourant.

Post HBO opleiding cultuurbegeleider
Ben je Interne Cultuurcoördinator (ICC’er) en heb je behoefte aan meer coachingsvaardigheden en inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? In de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider leer je hoe je verschillende theoretische kaders van cultuureducatie met elkaar kunt verbinden en hoe je je team kunt begeleiden bij het implementeren van cultuureducatiebeleid.  Lees verder…