Header zelfbeoordelingsformulier cultuurbegeleider

 

Een geregistreerde post-hbo-opleiding
Ben je Interne Cultuurcoördinator (ICC’er) en heb je behoefte aan meer coachingsvaardigheden en inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? In de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider leer je hoe je verschillende theoretische kaders van cultuureducatie met elkaar kunt verbinden en hoe je je team kunt begeleiden bij het implementeren van cultuureducatiebeleid.

Goed cultuuronderwijs werkt aan creativiteitsontwikkeling van kinderen.
De Raad voor Cultuur stelt: “Ieder kind heeft recht op een culturele loopbaan, het pad van kennismaking met kunst en cultuur naar het ontwikkelen van en zich verder bekwamen in eigen talenten” (2012). Het is nu belangrijk dat scholen zelf de regie voeren over cultuureducatie en hun omgeving hierbij betrekken. Zo maken zij kunst en cultuur toegankelijk voor alle kinderen en leggen zij een fundament voor hun culturele ontwikkeling en hun talentontwikkeling.

Veel basisscholen hebben een interne cultuurcoördinator (ICC’er) die het interne en externe cultuuraanbod coördineert. Uit onderzoek blijkt dat deze ICC’ers in hun werkpraktijk een aantal knelpunten ondervinden. Verdere professionalisering van de cultuurcoördinator kan ervoor zorgen dat cultuureducatie op school beter tot zijn recht komt.

De opleiding
De post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider is een praktische opleiding die theorie koppelt aan de praktijk. Na de opleiding kunnen deelnemers, samen met de directie en het team, cultuuronderwijs in het programma van hun school implementeren. Deelnemers verkrijgen inhoudelijke kennis, kunnen een leerlijn cultuureducatie ontwikkelen en uitvoeren en zij kunnen collega’s daarin begeleiden. Zo krijgt de school een gespecialiseerde leerkracht, die in staat is cultuur in het hart van het onderwijs te brengen en het team daarin mee te nemen en te ondersteunen. Download hier de flyer -Cultuurbegeleider 2017-2019 (1)

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor interne cultuurcoördinatoren in het basisonderwijs, die de Cursus Interne Cultuurcoördinator hebben gevolgd.

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt 420 uur, inclusief 50 uur contacttijd.

Docenten
Het Marnix Onderwijscentrum werkt samen met Kunst Centraal en Mocca in Amsterdam. De opleidingsdocenten zijn werkzaam bij het Marnix Onderwijscentrum, bij Mocca en bij Kunst Centraal. Daarnaast zullen gastdocenten met specifieke expertise worden uitgenodigd.

Petra van der Veer-Borneman
Studieleider van de opleiding Cultuurbegeleider. Docent onderzoek in cultuureducatie, theater / drama en vakintegratie op het Marnix Onderwijscentrum.

Bert van Velthooven
Adviseur bij het Marnix Onderwijscentrum. Expertise ligt vooral bij de onderwerpen systeemdenken, passend onderwijs en inclusief onderwijs.

Ben Hekkema
Coördinator van de MoccaAcademie. Zijn expertise ligt op het gebied van fondsenwerving en cultureel ondernemen.

Jos Bol
Projectleider en adviseur bij Kunst Centraal. Opleider van ICC’ers en expert op het gebied van creativiteitsontwikkeling, cultuur en cognitie.

Studiebijeenkomsten, data, tijdvakken en locaties
De opleiding bestaat uit elf bijeenkomsten van vier uur (10.00 uur – 14.15 uur) en drie bijeenkomsten van acht uur (09.00 uur – 17.00 uur), een intakegesprek, en een voortgangs- en eindassessment. Intakegesprekken vinden plaats in oktober 2017. Locaties: Marnix Onderwijscentrum in Utrecht en Mocca in Amsterdam.

Certificering
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister. De opleiding is geregistreerd door Registerleraar.nl, het beroepsregister voor leraren, en levert 420 registeruren op.

Kosten
Leerkrachten of de school kunnen vanaf oktober 2017 subsidie aangevragen voor de opleiding Cultuurbegeleider bij DUO. De subsidie dekt de opleidingskosten. Onder de opleidingskosten vallen het cursusgeld tot een maximum van €3.000,-, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300,- en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. De regeling geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2017 en loopt van 2017-2021. Deze regeling staat in de Staatscourant editie zomer 2017.

Informatiebijeenkomst
Kom op dinsdag 12 september 2017 van 19.30 uur tot 20.30 uur naar de vrijblijvende informatiebijeenkomst in Utrecht op het Marnix Onderwijscentrum. Op deze avond lichten we het programma toe, beantwoorden vragen en ontmoeten docenten en toekomstige deelnemers elkaar. Graag vooraf aanmelden via het Marnix Onderwijscentrum. Meer informatie: moc@hsmarnix.nl of 030-275 3560. Deelnemers uit Amsterdam kunnen ook bellen met de MoccaAcademie, Ben Hekkema: tel. 020-620 9567

 

fonds voor cultuurparticipatie