Deel ervaringen en leer van anderen. Tijdens Mocca meetups deelt een spreker zijn of haar expertise uit de praktijk met deelnemers aan de meetup, die hun ervaringen in het onderwijs of het culturele veld uitwisselen met collega’s. Ga naar huis met een portie nieuwe ideeën waarmee je zo aan de slag kunt.

MOCCA MEETUP SO, VSO EN SBO EN HET CULTURELE VELD:
Woensdag 13 maart | Inloop: 15.30 uur | Einde: 18.00 uur | FOAM Keizersgracht 609

SPECIAAL VERBEELD
Marian van Miert van het LKCA

Marian van Miert van het LKCA, is projectleider van de so leergemeenschap Speciaal Verbeeld. Ze komt praten over de leervraag van de SO Leergemeenschap: hoe kunsteducatie de ontwikkeling van de verbeeldende vermogens (creativiteit) van leerlingen met speciale leerbehoeften kan stimuleren? Deze vraag stond ook centraal in het onderzoeksproject Speciaal Verbeeld dat vanaf september wordt uitgevoerd op twee speciaal onderwijsscholen.

EXTRA VOUCHERGELD
Nenita la Rose , PvdA raadslid en Willie Snijder van Drostenburg

De pilot speciaal onderwijs van Mocca maakte duidelijk dat het speciaal onderwijs 3x meer geld nodig heeft voor gedegen cultuuronderwijs dan het reguliere onderwijs. Mocca koppelde PvdA gemeenteraadslid Nenita la Rose aan Drostenburg ICC ‘er Willie Snijder. Samen dienden zij een motie in bij de gemeenteraad voor een verdrievoudiging van het cultuur Vouchergeld voor speciaal onderwijs.

UITWISSELING WORLDCAFE
Wat ga je doen met het extra geld dat straks vrijkomt? Wat kan wel en wat nog niet? Deel je kennis met elkaar en wissel tips en tops uit.

BORREL
Na afloop praten we nog even bij of door tijdens een gezellige borrel.

Programma
15.30 inloop
16.00 welkom
16.15 gastsprekers
17.00 worldcafé
17.45 borrel

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg uitnodigingen voor en informatie over Mocca- en MoccaAcademie-activiteiten die relevant zijn voor je vakgebied.

Een goed idee?
Werk je in het onderwijs en/of culturele veld en heb je een goed onderwerp of locatie in gedachten voor een meetup of masterclass? We horen het graag! Neem contact met ons op via de mail of bel.

Vragen?
Heb je vragen over onze bijeenkomsten of cursussen? We beantwoorden ze graag.

Contact MoccaAcademie
Ben Hekkema bhekkema@mocca-amsterdam.nl

Op alle bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de MoccaAcademie van toepassing.