ICC cursus 2015-2016

Interne Cultuur Coördinator (ICC) Cursus 2018 – 2019 

Sluit je aan bij de honderden ICC’ers in Amsterdam! 

Voor wie
ICC’ers zijn mensen die affiniteit hebben met kunst en cultuur en die dit naar een hoger niveau willen tillen op school. De ICC-cursus is voor leerkrachten en andere hbo-opgeleide medewerkers uit het primair en speciaal onderwijs. 

Wat leer je
Je leert hoe je cultuureducatie op school kunt vormgeven, stimuleren en behouden. Je ontwikkelt een (beleids)plan, krijgt tips en tricks voor het verstevigen van het draagvlak in het team en krijgt advies voor het coördineren van het cultuurprogramma op school. Als ICC’er word je uitgerust met een pakket aan kennis waarmee je een onmisbare rol vervult in het zichtbaar maken en verankeren van cultuureducatie.

“De cursus maakt duidelijk hoeveel cultuureducatie kan bijdragen aan veel competenties.” – Shon Kranen, Dr. E. Boekmanschool 

Wanneer 
In het schooljaar 2018/2019 biedt de MoccaAcademie twee keer de ICC-cursus aan. ICC I start 10 oktober 2018 en vindt plaats op woensdagmiddagen van 14.30 uur -17.30 uur. ICC II start 10 januari en vindt plaats op donderdagmiddagen van 14.30 uur -17.30 uur. Kijk hier voor de lesdata. 

Locatie
De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten op inspirerende culturele plekken in Amsterdam zoals musea, theaters etc. Daarbij maak je ook kennis met de educatieve afdelingen. Nieuw is een individueel werkbezoek waarbij je persoonlijk op een instelling inzoomt. Zo kun je goed voorbereid keuzes maken voor samenwerkingspartners met wie je een cultuureducatieprogramma vorm wil geven.  

De cursus is inspirerend, verhelderend en duidelijk.” – Ellie Schreuder, 1e Openluchtschool 

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer vier uur per week gedurende de weken dat er geen lessen zijn. In het voorjaar of de zomer van 2019 sluit je de cursus af met een certificaat.

Overige informatie
De ICC-cursus is ontwikkeld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De ICC-cursus bij de MoccaAcademie is aangevuld met specifieke informatie over cultuureducatie in Amsterdam en het Basispakket Kunst en cultuureducatie. Je ontvangt een landelijk erkend certificaat en registratie in het lerarenregister. Het succesvol afronden van de cursus levert 50 registeruren op.

Gratis voor leerkrachten in het Amsterdamse onderwijs
Kosten: €900, inclusief een cursusboek en lesmateriaal. In 2018 – 2019 is deze cursus kosteloos voor leerkrachten in het Amsterdamse onderwijs dankzij een subsidie uit Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van de rijksoverheid. Voorwaarde is wel dat je de cursus met goed gevolg aflegt. Door ‘ja’ aan te vinken op het aanmeldformulier bij de vraag Wilt u in aanmerking komen voor subsidie uit Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie vraag je deze subsidie automatisch aan. Ook kun je voor de cursus de Amsterdamse Lerarenbeurs inzetten. 

Aanmelden
ICC-cursus 1 zit vol. Aanmelden voor ICC-cursus 2.
Meld je aan voor ICC-cursus 2 of neem contact op met Ben Hekkema via bhekkema@mocca-amsterdam.nl of bel 020-6209567 om te zoeken naar een andere mogelijkheid.
De cursus start bij minimaal 8 deelnemers. Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvang je van ons definitief bericht over de doorgang van de cursus.
Neem voor meer informatie contact op met Ben Hekkema via bhekkema@mocca-amsterdam.nl of bel 020-6209567.