ICC cursus 2015-2016
“De cursus is inspirerend, verhelderend en duidelijk.” – Ellie Schreuder, 1e Openluchtschool

Voor wie
ICC’ers zijn mensen die affiniteit hebben met kunst en cultuur en die dit naar een hoger niveau willen tillen op school. De ICC-cursus is voor leerkrachten en andere hbo-opgeleide medewerkers uit het primair en speciaal onderwijs.

Wat leer je
Je leert hoe je cultuureducatie op school kunt vormgeven, stimuleren en behouden. Je ontwikkelt een beleidsplan, krijgt tips en tricks voor het verstevigen van het draagvlak in het team en krijgt advies voor het coördineren van het cultuurprogramma op school. Als ICC’er word je uitgerust met een pakket aan kennis waarmee je een onmisbare rol vervult in het zichtbaar maken en verankeren van cultuureducatie.

De ICC-cursus is ontwikkeld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De ICC-cursus bij Mocca is op maat met specifieke informatie over cultuureducatie in Amsterdam en het Basispakket Cultuureducatie. Je ontvangt een landelijk erkend certificaat en registratie in het lerarenregister. Het succesvol afronden van de cursus levert 50 registeruren op. Sluit aan bij de honderden ICC’ers in Amsterdam!

“De cursus maakt duidelijk hoeveel cultuureducatie kan bijdragen aan veel competenties.” – Shon Kranen, Dr. E. Boekmanschool

Wanneer
Startdatum woensdag 24 januari 2017.

Klik hier voor de lesdata.

De cursus bestaat uit negen groepsbijeenkomsten op inspirerende culturele plekken in Amsterdam op woensdagmiddagen van 14.30-17.30 verspreid over het schooljaar. Daarbij maak je ook kennis met de educatieve afdelingen. Nieuw is een individueel werkbezoek waarbij je persoonlijk op een instelling inzoomt. Zo kun je goed voorbereid keuzes maken voor samenwerkingspartners met wie je een cultuureducatieprogramma vorm wil geven. De studiebelasting is ongeveer vier uur per week gedurende de weken dat er geen lessen zijn. In juli 2018 sluit je de cursus af met een certificaat.

Gratis voor leerkrachten in het Amsterdamse onderwijs 
Kosten: €900, inclusief een cursusboek en lesmateriaal.
Door ‘ja’ aan te vinken op het aanmeldformulier bij de vraag Wilt u in aanmerking komen voor subsidie uit Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie? is deze cursus gratis voor leerkrachten werkzaam op Amsterdamse scholen in het kader van deskundigheidsbevordering. Ook kun je voor de cursus de Amsterdamse Lerarenbeurs inzetten.

Meld je hier voor 10 januari aan. Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvang je van ons definitief bericht over de doorgang van de cursus en een vragenlijst over je motivatie en voorkennis zodat we jouw beginsituatie in kaart hebben. Neem voor meer informatie contact op met Ben Hekkema bhekkema@mocca-amsterdam.nl of bel 020-6209567.

  • De cursus start bij minimaal 8 deelnemers
  • Een intake in de vorm van een vragenlijst over je motivatie en voorkennis is onderdeel van de aanmeldingsprocedure