mei2016scheepvaart37cropped

Doe woensdag 9 november 2016 mee met de netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten. Het onderwerp is: intercultureel lesontwerp. Hoe ontwerp je een les die aansluit bij de diverse culturele achtergronden in een klas? (Let op gewijzigde locatie! Nu bij Mocca- Baarsjesweg 224 – Amsterdam)

Presentaties en Opdrachten
Luciënne Kleverlaan en Anne Marie Trovato vertellen ieder over het belang van een intercultureel lesontwerp. Na beide presentaties onderzoeken we het onderwerp aan de hand van opdrachten. Ook is er ruimte voor onderlinge uitwisseling.

Luciënne Kleverlaan is docent beeldende vorming in het voortgezet onderwijs. Zij heeft onderzoek gedaan naar de motivatie van vmbo-leerlingen met een niet-westerse thuiscultuur. Raken deze leerlingen meer gemotiveerd als er aandacht is voor onderwerpen en kunstuitingen uit niet-westerse culturen? Hoe komt dit tot uiting in haar lesontwerp ‘Culture Shake’?

Anne Marie Trovato is fotografe en maakt vooral portretten en documentaires over mensen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Tijdens deze bijeenkomst geeft ze een korte workshop over omgaan met cultureel diverse groepen. Wat is de visie van kunstonderwijs hierop? Welke kunstvoorbeelden bespreek je en welke opdrachten geef je? Anne Marie sluit haar presentatie af met een beeldende opdracht die je de volgende dag meteen in de klas kunt inzetten!

Aanmeldbutton definitef

Programma woensdag 9 november
13.00-13.30 uur          Inloop en lunch
13.30-13.40 uur          Inleiding Mocca door Richard Smolenaers
13.40-14.30 uur          Presentatie en opdracht door vakdocent Luciënne Kleverlaan

14.30 – 14.45 uur        Onderlinge uitwisseling in groepjes
15.00 – 16.30 uur        Presentatie en workshop Anne Marie Trovato
16.30 – 16.45 uur        Afsluiting door Richard Smolenaers
16.45 – 17.30 uur        Borrel en onderlinge uitwisseling

Locatie: Mocca – Baarsjesweg 224 – Amsterdam

Heb je vragen? Neem dan contact op met Richard Smolenaers via 020- 620 9567 of rsmolenaers@mocca-amsterdam.nl