uitreiking 7000ste icc'er
Gisteren reikte Sanne Scholten, de nieuwe directeur van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), het 7000ste ICC certificaat uit aan een leerkracht van de Amsterdamse basisschool Wereldschool van het AMOS schoolbestuur. De leerkracht volgde de ICC-cursus bij de MoccaAcademie van Mocca in Amsterdam. De cursus leidt leerkrachten op tot Interne Cultuurcoördinatoren (ICC’ers) die culturele programma’s vormgeven, stimuleren en verankeren in het primair onderwijs. De feestelijke uitreiking vond plaats in de Dr Rijk Kramerschool in de Van Oldebarneveldstraat.

Met het ondertekenen van het convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam heeft het AMOS schoolbestuur ingezet op het opleiden van een leerkracht tot ICC’er op elke AMOS-school. Dit doel is bijna bereikt.

Het LKCA ontwikkelde de ICC-cursus in 2004 in opdracht van het Ministerie van OCW. Mocca breidde de cursus uit met specifieke informatie over cultuureducatie in Amsterdam, een module fondsenwerving en een module vakoverstijgend werken. Het Lerarenregister heeft per oktober 2015 de ICC-opleiding erkend. Sinds gisteren heeft het Nederlands onderwijs 7000 gecertificeerde Interne Cultuurcoördinatoren.